poniedziałek, 15 czerwca 2009

"Uzależniona od bólu"


Czytałam właśnie na onecie ciekawy artykuł na temat autoagresji, o dziewczynie, która się cieła od 11 roku życia i chyba trwało to dosyć długo bo chyba pare lat z tego co wywnioskowałam, pisze o tym po to bo zaburzenia osobowości mają sie do autoagresji jak pięść do oka czyli mówiąc krótko pasują jak ulał.Wiem co mówię, bo cóż też to przerabiałam, ale o tym może innym razem.Dzisiaj chciałabym o jednym wkurza mnie starsznie to ludzkie niezrozumienie i brak wrażliwości, która niestety wciąż jest obecna, czytając komentarze pod tekstem mogłam sie o tym przekonać, bo jak się można czuć, gdy ktoś odważy się głośno o tym mówić, o tym co robi, by poczuć się"lepiej" i jak wielką pogardę dla siebie samego musi mieć ajednak otwiera sie i wystawia w pełni, taki jaki jest a na dzień dobry może usłyszeń na przyklad taki komentarz:"Lać tyłek i patrzeć czy równo puchnie i to z całej siły" albo "Idiotka i tyle".Takie reakcje pogłebiają tylko uczucie pustki i samotności, odepchnięcia, skazują na cierpienie w milczeniu a czesto bywa tak,że w swej ignorancji ludzie są w stanie przeoczyć czyjeś rozpaczliwe wołanie o pomoc i często może być już za późno...

a linka do artykułu zamieszczam po prawej stronie


sobota, 13 czerwca 2009

Czym w ogóle sa zaburzenia osobowości?

Doszłam do wniosku,że na początku zamieszczę kilka podstawowych informacji na temat zaburzeń tak dla lepszego rozenzania i tak wg Wikipedii( gdyż prawie wszędzie piszą o tym tak samo):


Zaburzenie osobowości (łac. perturbatio personalitatis) - występuje gdy elastyczny system regulacji usztywnia się i powoduje stały, niezmienny wzorzec zachowania, ujawniający się w niezmiennych reakcjach na zmieniające się sytuacje.

Powyższy model opiera się na założeniach, że:

1. osobowość to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności).
2. zaburzenie to efekt niedopasowania potrzeb, sposobu ich zaspokajania i sposobu realizacji zadań jednostki na danym etapie życia do wymogów społecznych czyli aktywności własnej do wymagań społecznych i kulturowych obowiązujących w środowisku jednostki.

Zaburzenie osobowości jest stanem psychicznym, w którym następuje częściowa dezintegracja psychiki, rozchwianie emocjonalne, szybkie gwałtowne zmiany osobowości. Osobowość może ulec dezintegracji gdy dochodzi do traumatycznych przeżyć osobistych, uzależnień lub może być jednym z objawów niektórych chorób psychicznych. Zaburzenia osobowości nie są typowymi zespołami klinicznymi, to raczej stany behawioralne i psychospołeczne.

Objawy wg DSM IV

W przebiegu zaburzeń osobowości, które nie są efektem organicznego uszkodzenia mózgu, lub choroby psychicznej (oś I), występują zwykle następujące objawy:

* znacząco dysharmonijne postawy lub zachowania, wyrażające się w takich obszarach życia psychicznego jak: afektywność, kontrola zachowań impulsywnych, style myślenia lub przeżywania, relacje z innymi osobami;
* wzorce zachowań trwają przez długi okres i nie są ograniczone do zaostrzenia innego zaburzenia psychicznego;
* wzorce zachowań utrudniają funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami;
* zaburzenia osobowości rozpoczynają się w okresie dzieciństwa lub adolescencji i trwają w okresie dorosłości;
* subiektywne uczucie dyskomfortu w przebiegu zaburzeń osobowości pojawiają się zwykle w późniejszym okresie jej trwania;
* zaburzenia te prowadzą zwykle do gorszego funkcjonowania społecznego lub zawodowego.

Podział zaburzeń osobowości wg ICD-10

* Specyficzne zaburzenia osobowości F60
o Osobowość paranoiczna F60.0
o Osobowość schizoidalna F60.1
o Osobowość dyssocjalna F60.2
o Osobowość chwiejna emocjonalnie F60.3
+ Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny F60.30
+ Osobowość chwiejna emocjonalnie typ borderline F60.31
o Osobowość histrioniczna F60.4
o Osobowość anankastyczna F60.5
o Osobowość lękliwa (unikająca) F60.6
o Osobowość zależna F60.7

Podział zaburzeń osobowości wg DSM IV

* Zaburzenia osobowości - oś II (ang. Personality Disorders)

* Zaburzenia osobowości typu A - zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne (ang. Cluster A Personality Disorders)

* Paranoiczne zaburzenie osobowości (ang. Paranoid Personality Disorder), kod: 301.0
* Schizoidalne zaburzenie osobowości (ang. Schizoid Personality Disorder), kod: 301.20
* Schizotypowe zaburzenie osobowości (ang. Schizotypal Personality Disorder), kod: 301.22

* Zaburzenia osobowości typu B - zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne (ang. Cluster B Personality Disorders)

* Antyspołeczne zaburzenie osobowości (ang. Antisocial Personality Disorder), kod: 301.7
* Zaburzenie osobowości z pograniczna - borderline (ang. Borderline Personality Disorder), kod: 301.83
* Histrioniczne zaburzenie osobowości (ang. Histrionic Personality Disorder), kod: 301.50
* Narcystyczne zaburzenie osobowości (ang. Narcissistic Personality Disorder), kod: 301.81

* Zaburzenia osobowości typu C - zaburzenia obawowo-lękowe (ang. Cluster C Personality Disorders)

* Zaburzenie osobowości unikowej (ang. Avoidant Personality Disorder), kod: 301.82
* Zaburzenie osobowości zależnej (ang. Dependent Personality Disorder), kod: 301.6
* Obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości (ang. Obsessive-Compulsive Personality Disorder), kod: 301.4
* Zaburzenie osobowości niewyspecyfikowane gdzie indziej (ang. Personality Disorder Not Otherwise Specified), kod: 301.9

Definicja zaburzeń osobowości wg DSM IV oś II

Przewlekle trwający wzorzec patologicznych zachowań i przeżywania manifestujący się w zakresie poznawczej, afektywnej, interpersonalnej, kontroli impulsów ; stabilność tych wzorców, czyli sztywność zachowań prowadzi do pogorszenia funkcjonowania.

Niektóre z zaburzeń

* paranoiczne zaburzenie osobowości - przewrażliwiony, podejrzliwy i autorytarny
* schizoidalne zaburzenie osobowości - aspołeczny, "samotnik", niepodobny do schizofrenika
* schizotypowe zaburzenie osobowości - schizofreniczny, bez halucynacji lub urojeń
* osobowość unikająca - wycofany z kontaktów społecznych, nadwrażliwy
* osobowość bierno-agresywna - negatywne nastawienie i bierny opór względem wymagań otoczenia

Pobrane z Wikipedii
P.S i zapomnieli tylko dodać,że są upierdliwe i ciężko naprawdę ciężko bywa oj bywa...

piątek, 12 czerwca 2009

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Poniżej zamieszczam gotową listę rekomendowanych przez PTP psychoteraputów. Jest ich sporo wiem, ale pomyślałam,że taka lista może się przydać zwłaszcza, że dotyczy specjalistów z całego kraju.Poza tym jakoś nie chciałam tylko linka wrzucać.Mam nadzieję,że się przyda.Pozdrawiam.

Paulina

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Honorowe certyfikaty superwizora psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w 1994 r. przyznało w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju psychoterapii w Polsce honorowe certyfikaty superwizora psychoterapii następującym osobom:

prof. Kazimierzowi JANKOWSKIEMU
dr Michałowi ŁAPIŃSKIEMU
prof. Irenie NAMYSŁOWSKIEJ

Warszawa maj 2009 rokuIMIE I NAZWISKO


KONTAKT

Luis
ALARCON ARIAS
superwizor
nr cert.
56


Warszawa
tel. kom. 0-500 240 212

Barbara Ewa
AMANOWICZ
nr cert. 130


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 0-695 738 030
b-amanowicz@o2.pl
http://www.terapiarodzin.pl/

Wiesława
ANDRZEJCZAK
cert. nr 122


Praktyka prywatna
Łódź
tel. 042 658 31 08
tel. kom. 0-692 414 677
w.andrzejczak@op.pl

dr Wanda
BADURA-MADEJ
superwizor
nr cert. 28


Woj. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b
32-026 Kraków
tel. (12) 421 82 42

Władysław
BANAŚ
superwizor
nr cert. 89


Praktyka prywatna
Kraków
tel. 0-603 07 96 96

Maria
de BARBARO
superwizor
nr cert.
58


Praktyka prywatna
Kraków
tel. (012) 633 54 03
mariadebarbaro@wp.pl

Jolanta
BEREZOWSKA
Superwizor
nr cert. 87Anna
BERSZ
superwizor
nr cert. 40


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
tel. kom. 0-501 370 099

Anna
BIELAŃSKA
superwizor
nr cert. 82


Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 0-608 747 836

Anna
BIELESZA
nr cert. 110


Praktyka prywatna
Chełm
tel. kom. 0-606 282 065
annabielesza@wp.pl

Anna
BIENIEK
superwizor
nr cert. 70


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
labpsych@medianet.pl

Kazimierz
BIERZYŃSKI
superwizor
nr cert. 1


Katedra Psychoterapii CM UJ
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel. (12) 633 12 03, 633 72 16
mzbierzy@cyf.kr.edu.pl

Anna
BODZEK
nr cert. 147


Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 0-608 349 553
bodzek@oss.az.pl

Rafał
BORNUS
superwizor
nr cert.
71


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax: 617 24 52
Gabinet
tel. (22) 621 68 97

Teresa
BRANDYS-TYLIPSKA
superwizor
nr cert. 41


Praktyka prywatna
Brzeg, Opole
tel. (77) 464 80 34
tel. kom. 0-603 882 652

Izabela
BUDNIAK
superwizor
nr cert. 91


Praktyka prywatna
Warszawa-Ursynów
tel. kom. 0-605 627 452
izabudniak@hoga.pl

Przemysław
BUDZYNA-
DAWIDOWSKI
superwizor
nr cert. 42


Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 0-609 604 342
mzdawido@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. Czesław
CZABAŁA
superwizor
nr cert. 15


Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. (0-22) 45 82 621

Elżbieta
CZAPIEWSKA-ZEJDEN
superwizor
nr cert. 57


Polski Instytut Ericksonowski
Filia w Poznaniu
ul. Promienista 40/2
60-276 Poznań
tel. 061 862 98 99
tel. kom. 0-509 445 944

Marek
CZERNIAK
nr cert. 111


Praktyka prywatna
Włodawa
tel. (82) 572 36 14
tel kom. 0-602 855 742
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52

Anna
CZOWNICKA
superwizor
cert. nr 80


Warszawa

Jerzy
DMUCHOWSKI
superwizor
nr cert. 43


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(022) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
tel. kom. 0-501 201 490
e-mail: jd108@data.pl

Anna
DODZIUK
superwizor
nr cert. 8


Redakcja "Świata Problemów"
Fundacja ETOH
ul.Mszczonowska 6
Warszawa
tel. (22) 836 80 80 i 836 80 89
tel. kom. 0-605 736 815
e-mail: adodziuk@ozzl.org.plswiat.problemow@etoh.edu.pl

Lucyna
DROŻDŻOWICZ
superwizor
nr cert. 44


Zakład Terapii Rodzin CMUJ
ul. Kopernika 21 A
31-501 Kraków
tel. (12) 424 87 50
tel. kom. 0-608 249 435
mzdrozdz@kinga.cyf-kr.edu.pl

Wojciech
EICHELBERGER
superwizor
nr cert.
2


Instytut Psychoimmunologii-IPSI Warszawa
tel. 022 839 74 43
tel. kom. 0-663397443
info@ipsi.pl
http://www.ipsi.pl/

Izabela
FALKOWSKA
nr cert. 48


Zespół Pomocy
Psychoterapeutycznej
Warszawa
tel. (22) 843 04 63
aapocalipse@poczta.onet.pl

Piotr
FIJEWSKI
superwizor
nr cert. 16


INTRA
ul. Lipowa 3
00-316 Warszawa
tel. (22) 826 35 34

Irena
FRANASZEK
nr cert. 52


Centrum Pomocy Psycholog.
i Psychoterapii
ul. Godebskiego 5
20-045 Lublin
tel. 0-600 818 921

Eliza
GADOŚ
superwizor
nr cert. 45


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 870 03 53
e-mail: liz@waw.pdi.net

Marek
GAJOWY
nr cert. 123


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. 0-502 319 661
mgajowy@instytutdmt.pl
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel. 022 458 27 00

prof. dr hab.
Józef K.
GIEROWSKI
superwizor
nr cert. 29


Klin. Psychiatrii CM UJ
ul. Kopernika 21 B
31-501 Kraków
tel. (12) 424 87 09

Justyna
GLIŃSKA
nr cert. 141


Warszawa

Marta
GŁOWACKA
nr cert. 135


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax. 617 24 52
tel.kom. 0-501 201 490
lps@lps.pl

Cezary
GODLEWSKI
nr cert. 131


INTRA Białystok
ul. Zwierzyniecka 9 A
tel. kontaktowy
0-608 472 232

prof. dr hab. Lidia
GRZESIUK
superwizor
nr cert. 3


Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5 7
00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 725

Danuta
GOLEC
nr cert. 55


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 629 40 37
tel. kom. 0-603 643 139

Agnieszka
IWASZKIEWICZ
nr cert. 127


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 0-605 737 446
ag.iwaszkiewicz@interia.pl
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax.: 617 24 52

Joanna
JABŁOŃSKA-DZIERŻA
superwizor
nr cert. 46


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 831 22 68
e-mail: joanna_jd@go2.pl
Ośr. Psychoterapii Rasztów
ul. Surowieckiego 4 lokal 1 A
02-785 Warszawa
tel. (22) 644 76 80
tel/fax (22) 644 76 81

Alicja
JADCZUK-WYRZYKOWSKA
superwizor
nr cert. 47


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 864 80 91
tel.kom. 0-504 13 55 54

Aleksandra
JAKUBUS-MATUSIAK
nr cert. 136


Praktyka prywatna
Starogard Gdański
tel. kom. 0-502 164 864
ola.jakubus@wp.pl

Hanna
JAWORSKA
superwizor
nr cert. 48


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 833 02 19

Krzysztof
JEDLIŃSKI
superwizor
nr cert. 31


INTRA
ul. Lipowa 3
00-316 Warszawa
tel. (22) 826 35 34
e-mail:
jkjedl@wp.pl

dr Barbara
JÓZEFIK
superwizor
nr cert. 49


Praktyka prywatna
Kraków
tel. 0-604 774 746
e-mail:
mzjozefi@cyf-kr.edu.pl
jozefik@psych.cm-uj.krakow.pl

Krzysztof
JUSIŃSKI
superwizor
nr cert. 30


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. 0-501 195 845
jusinski@poczta.fm

Katarzyna
KAMIŃSKA
nr cert. 126


VERBUM Centrum Pomocy
Psychologicznej
Katowice
tel. kom.: 0-509 527 480

Ryszard
KAMIŃSKI
superwizor
nr cert. 83


Praktyka prywatna
Szczecin
0-502 444 270
kamir@sci.pam.szczecin.pl

Milena
KARLIŃSKA
nr cert. 39


Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
Kraków
tel. 0-602 22 84 88

Helena
KELLER
superwizor
nr cert.
17


Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie
ul. Noakowskiego 16 m. 1
00-666 Warszawa
tel. (22) 621 33 71

Henryk
KĘDZIERSKI
superwizor
nr cert. 72


Praktyka prywatna
Mielno /zachodniopom./
Tel. 0-502 373 924
hen@go2.pl

Janusz
KITRASIEWICZ
superwizor
nr cert. 88


Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne
ul. Westerplatte 12/1
31-033 Kraków
tel. (12) 422 16 55
tel. kom. 0-607 315 154

Krzysztof
KLAJS
superwizor
nr cert. 4


Polski Inst. Ericksonowski
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź
tel. (42) 688-48-60

Andrzej
KOKOSZKA
superwizor
nr cert. 81


Praktyka prywatna
kokoszka@am.waw.edu.pl

Ewa
KOŁACZ
nr cert. 144


Kozienice

Ilona
KOŁBIKOWA
superwizor
nr cert. 32


Zakład Terapii Rodzin
Klin. Psychiatrii CM UJ
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków
tel. (12) 18-88-03

Dorota
KOMUDA - AUGUSTYN
nr cert. 57


Wrocławskie Laboratorium
Psychoterapii
ul. Kościuszki 110 m. 9
50-441 Wrocław
tel. (71) 790 06 87
tel. kom. 0-501 275 560
http://www.wlp.pl/

Małgorzata
KOSTECKA-WALENTA
superwizor
nr cert. 59


Fundacja Wspierania Rozwoju
Kliniki Psychiatrycznej
Warszawa
tel. (22) 825 20 31 w. 31
Luxmed
tel. (022) 521 51 99
e-mail: gun@psych.waw.pl

Krystyna
KOTOWA
superwizor
nr cert. 18


Prywatna praktyka
Lublin
+48 609-230-499

Anna
SREBRNA
nr cert. 132


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52

Iwona
KOZŁOWSKA-
PIWOWARCZYK
superwizor
nr cert. 74


Krakowski Ośrodek Terapii
ul. Miodowa 12
31-055 Kraków
tel. (12) 422 18 58
iwpiwowa@poczta.onet.pl

Maria
KRÓL-FIJEWSKA
superwizor
nr cert. 19


INTRA
ul. Lipowa 3
00-316 Warszawa
tel. (22) 826 35 34
pimpol@polbox.com

Arleta
KUBERKA
nr cert. 124


Praktyka prywatna
Chojnice
tel. kom. 0-668 433 319
kubar2@neostrada.pl

Alicja
KUBIAK

cert. nr 56


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 648 48 83
tel. kom. 0-692 782 195

Bogdan
KUBIAK

cert. nr 113


Praktyka prywatna
Warszawa
ul. Żabińskiego 3
tel. (0-22) 648 48 83
tel. kom. 0-696 415 986

Arletta
KUBICKA
nr cert. 134


Praktyka prywatna
Rzeszów
tel. kom. 0-600 288 057
arletta.kubicka@wp.pl

Alicja Dorota
KUNICKA
nr cert. 109


Praktyka prywatna
Bielsko-Biała
tel. kom. 0-509 788 933
alicjak0@op.pl

Marzena
KUROWSKA
nr cert. 116


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Białystok,
ul. Staszica 3
tel. 085 740 43 31

dr Elżbieta
LEŚNIAK
superwizor
nr cert. 5


Woj. Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b
32-026 Kraków
tel. (12) 421 82 42
elalesniak@interia.pl

Wiesława
ŁODEJ-SOBAŃSKA
superwizor
nr cert. 50


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (0-22) 643 80 18
Ośrodek Psychoterapii Rasztów
ul. Surowieckiego 4 lokal 1 A
02-785 Warszawa
tel. (22) 644 76 80
tel/fax (22) 644 76 81
wojteksobanski@.go2pl

Krystyna
ŁUKASIAK
superwizor
nr cert. 60


Warszawa

Małgorzata
ŁUKASIEWICZ
nr cert. 112


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
Praktyka prywatna
Warszawa
(22) 613 80 70
tel. kom. 0-505 075 530

Paweł
MALINOWSKI
nr cert. 148


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 022 617 61 64
www.lps.pl
Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 0-604 430 304

Joanna
MARCZEWSKA
superwizor
nr cert. 51


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 642 82 45
tel. kom. 0-501 834 395

Maria
MARQUARDT
nr cert. 128


Polski Instytut Ericksonowski
ul. Franciszkańska 25
40-708 Katowice
tel. 032 252 45 17
piemarq@katowice.home.pl
http://www.instytutericksonowski.home.pl/

Danuta
MAZGAJ
superwizor
nr cert. 84


Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel. kom. 0-600 264 659

Anna
MĄCZYŃSKA
nr cert. 133


Praktyka prywatna
w ramach Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej
Warszawa, ul. Ikara 17/11
tel. 022 843 04 63
tel. kom. 0-600 881 713

dr hab. Jerzy
MELLIBRUDA
superwizor
nr cert. 6


Instytut Psych. Zdrowia PTP
ul. Gęślarska 3
02-412 Warszawa
tel. (22) 863 90 97

Ewa
MICH-FRANKOWSKA
nr cert. 149


Praktyka prywatna
Gdańskie Centrum Psychoterapii
Gdańsk, ul. Ogarna 57/59 lok. 2
tel. kom. 0-502 244 085

Krystyna
MIERZEJEWSKA-
ORZECHOWSKA
superwizor
nr cert. 93


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 672 70 54
Tel. kom. 0-607 63 39 72

dr Lidia
MIEŚCICKA
superwizor
nr cert. 52


INTRA
ul. Lipowa 3
00-316 Warszawa
tel. (0-22) 826 35 34
tel. kom. 0-607 490 499
lidia_miescicka@poczta.onet.pl

Zofia
MILSKA-WRZOSIŃSKA
superwizor
nr cert. 20


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52

Katarzyna
MOCZULSKA
nr cert. 129


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka18,
03-932 Warszawa,
tel. 022 6176164, 6161372
tel/fax 617 24 52
kmoczulska@wp.pl

dr Magdalena
NAŁECZ-NIENIEWSKA
superwizor
nr cert. 21


Prywatna praktyka
Kraków
tel. (12) 427 10 58

Alina
NAPOROWSKA
superwizor
nr cert. 61


Warszawa

Alina
NEUGEBAUER
nr cert. 117


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.022 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 022 617 24 52
ala.neugebauer@wp.pl

Justyna
NĘCKA
nr cert.54


NZOZ Ośrodek Zdrowia Psychicznego "Pro Psyche"
ul. Śląska 5/1, Kraków
tel. (12) 633 51 70
0-603 051 790

Brygida
NIEBOROWSKA
nr cert. 142


Praktyka prywatna Białystok
tel. kom. 0-502 075 037
http://www.revivo.bialystok.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Białystok, ul. Staszica 3
tel. 085 740 64 40

Anna
NOWAK-KRASOWSKA
nr cert. 115


Prywatna praktyka
Rzeszów
tel. 0-605 107 026
annajnowak@wp.pl

Małgorzata
OJRZYŃSKA
nr cert. 43


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 755 50 40

Małgorzata
OPOCZYŃSKA
superwizor
nr cert. 94


Praktyka prywatna

Kraków
tel. 0-605 448 951
tel. 0-12 419 13 89

dr Krystyna
OSTOJA-ZAWADZKA
superwizor
nr cert. 33


Prywatna praktyka
Kraków
tel. (12) 635 89 37

dr Jerzy
PAWLIK
superwizor
nr cert. 34


Ośrodek Psychoterapii Rasztów
ul. Surowieckiego 4 lokal 1 A
02-785 Warszawa
tel. (22) 644 76 80
tel/fax (22) 644 76 81

Zofia
PIERZCHAŁOWA
superwizor
nr cert. 35


Instytut Integralnej
Psychoterapii Gestalt
Kraków
tel. 0-501 039 080
e-mail: z.pierzchala@pro.onet.pl

Olga
PILINOW
superwizor
nr cert.
22


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. 0-602 526 578

Elżbieta
PNIEWSKA
cert. nr 114


Praktyka prywatna
Mrągowo
tel. (0-89) 742 64 15
tel kom. 0-601 169 418
elapniewska@vp.pl

dr Anna
POHORECKA
superwizor
nr cert. 9


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 842 75 41

Ryszard
PRASZKIER
superwizor
nr cert. 10


Prywatna praktyka
skr. poczt. nr 19
Warszawa 37
e-mail: rysz@ikp.atm.com.pl

Halina
PUŁASKA-BOROWICZ
superwizor
nr cert. 63


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 628 52 59

borowicz@iba-waw.pl

Aneta
RADEL-MOSSAKOWSKA
nr cert.
137


Centrum Zdrowia Psychicznego ?AKSON?
ul. Sielska 34,
10-802 Olsztyn
tel. 089 542 58 61

Maria
ROGIEWICZ
superwizor
nr cert. 23


Prywatna praktyka
Bydgoszcz
tel. (52) 349 33 17

Daniel
ROSIŃSKI
superwizor
nr cert. 24


IMPULS
Psychoterapia Psychoedukacja
ul. Nowolipie 23 B m. 7
01-002 Warszawa
tel.kom. 0-605 20 65 70
rosinscybd@poczta.onet.pl
http://www.impuls.phg.pl/

Maria
Różańska
nr cert. 138


Kraków

Grażyna
RUTKOWSKA
superwizor
nr cert. 90


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 618 50 94
tel. kom. 0-602 554 592

Jacek
RYDLEWSKI
superwizor
nr cert. 76


Instytut Psychologii UWr
ul. Dawida 1, Wrocław
tel. (71) 367 20 01 w. 221
Ośrodek Edukacji Psycholog.
ul. Nowowiejska 65/13
50-340 Wrocław
tel. (71) 322 59 52
tel.kom. 0-501 805 253
psyched@hoga.pl
jacekrydlewski@wp.pl
jry@dawid.uni.wroc.pl
http://www.psyched.hg.pl/

Leszek
SAGADYN
superwizor
nr cert.
64


Praktyka prywatna
Suwałki
tel. (87) 565 08 02
567 21 03 /praca/
sagadyn@alpha.net.pl

Jacek
SANTORSKI
superwizor
nr cert. 11


Warszawa

Izabela
SAWICKA
nr cert. 139


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. 0-604 508 606
izabela.saw@gmail.com

Katarzyna
SCHIER
superwizor
nr cert. 39


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (0-22) 624 60 05

Joanna
SKOWROŃSKA
nr cert. 105


Ośrodek Psychoterapii Rasztów
ul. Surowieckiego 4 lokal 1 A
02-785 Warszawa
tel. (22) 644 76 80
tel/fax (22) 644 76 81
tel. kom. 0-693 251 595
asko8@go2.pl

Jacek
SKROBOT
superwizor
nr cert. 65


Praktyka prywatna
Tarnów
tel. kom. 0-601 438 997

Barbara
SMOLIŃSKA
superwizor
nr cert. 77


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52
l-p@l-p.pl
Gabinet prywatny
tel. (22) 843 08 05
btsmolinscy@wp.pl

Wojciech
SOBAŃSKI
superwizor
nr cert. 53


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 894 20 47
wojteksobanski@go2pl

Zofia
SOBOLEWSKA-
MELLIBRUDA
superwizor
nr cert. 54


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. (22) 722 79 28
tel. kom. 0-604 241 677

Elżbieta
STIEBAL-HUSZNO
superwizor
nr cert. 36


Oddział Dzienny przy
ZOZ dla Szkół Wyższych
ul. Tokarskiego 6
30-065 Kraków
tel. (12) 637 56 16 w. 11
637 55 66 w. 11

Alicja
STOJEK
superwizor
nr lic. 85dr Dorota
STOLARSKA
superwizor
nr 78


Praktyka prywatna
Kraków
tel. kom. 0-501 269 661
e-mail: mzstolar@cyf-kr.edu.pl

Wanda
SZASZKIEWICZ
superwizor
nr cert. 66


Praktyka prywatna
Kraków
tel. (12) 411 09 02
tel. kom. 0-608 341 255
e-mail: wandasz@wp.pl

Anna
SZCZECH
nr cert. 140


Praktyka prywatna
Łódź
tel. kom. 0-603 275 357
anszczech@gmail.com

Maria
SZCZUKA
nr cert. 125


Warszawa

dr Katarzyna
SZYMAŃSKA
superwizor
nr cert. 55


Prywatna praktyka
Łódź
tel. kom. 0-605 369 942

Anna
SZYPUSIŃSKA
nr cert. 49


Praktyka prywatna
Warszawa|
tel. 813 61 52.

dr Wanda
TRABERT
superwizor
nr cert.
26


Instytut Psych. Zdrowia PTP
ul. Gęślarska 3
02-412 Warszawa
tel. (22) 863 90 97

dr hab. Barbara
TRYJARSKA
superwizor
nr cert. 12


Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 748
Akademicki Ośrodek
Psychoterapii - Warszawa
tel. (22) 853 76 72

Anna
TURCZYŃSKA
superwizor
nr cert. 37


Prywatna praktyka
Kraków
tel. kom. 0 505 152 800

Maja
TUSZEWSKA
nr cert. 118


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. 0-502 035 524
Grupa Synapsis, Warszawa
tel. 022 643 98 61

Tomasz
TUSZEWSKI
nr cert. 119


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.022 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 022 617 24 52
Młodz. Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii, Warszawa
tel. 022 646 57 25
Praktyka prywatna Warszawa
tel. 0-501 345 031
totusze@vp.pl

Maciej
WACHOLC
cert. nr 120


Pomorskie Centrum Psychodynamiczne
Szczecin
tel. kom. 0-601 582 232
m.wacholc@pcp.szczecin.pl

Katarzyna
WALEWSKA
superwizor
nr cert. 86


Wydział Psychologii UW;
Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii - Ambulatorium Psychoanalityczne
ul. Krucza 46/83
tel. 834 83 40
katwal@psych.uw.edu.pl

Monika Katrzyna
WALUCHOWSKA
nr cert. 145


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. kom. 0-502 092 503
katarzyna.waluchowska@wp.pl
Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel. 022 617 61 64
Młodzieżowy Ośrodek
Profilaktyki i Psychoterapii
Warszawa
tel. 022 646 57 25

Maciej
WILK
superwizor
nr cert. 92


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
ul. Westerplatte 12/1
31-033 Kraków
tel. (12) 422 46 69
fax: (12) 422 16 55
kom.:0-602 617 570
maciowilk@wp.pl

Alicja
WILKOŁAZKA
superwizor
nr cert. 79


Praktyka prywatna
Łódź
tel. 0-607 677 658
alicjawilkolazka@poczta.onet.pl

Bożena
WINCH
superwizor
nr cert. 67


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. kom. 0-602 580 585

dr Andrzej
WIŚNIEWSKI
superwizor
nr cert. 13


Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
tel.(22) 616 13 72, 617 61 64
tel/fax 617 24 52

Ewa
WOJCIECHOWSKA
superwizor
nr cert. 14


Praktyka prywatna
Warszawa
tel. (22) 622 31 39

Beata
WOLNA-ROJEK
nr cert. 107


Praktyka prywatna
Bytom, Katowice
tel. 0-501 465 244

Marianna Ewa
WOŹNIAK
nr cert. 143


Praktyka prywatna
00-179 Warszawa
ul. Niska 3 m 2
tel. kom. 0-601 327 548
Marianna_pieniak_wozniak@wp.pl

Michał
WRONISZEWSKI
superwizor
nr cert. 27


Instytut Psychiatrii i Neurologii Poradnia dla Dzieci z Autyzmem
ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. (22) 651 76 98
Fundacja "Synapsis"
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. (22) 825 87 22, 825 87 42

Gorgonia
WRÓBEL-SUCHARSKA
nr cert. 146


DELTA
Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji s.c.
85-825 Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 22/56
tel. 052 345 16 58
tel. 0-601 171 229
http://www.delta-psychoterapia.pl
gw01@wp.pl

Grażyna
WYSZYŃSKA
superwizor
nr cert. 68


Prywatna praktyka
Warszawa
tel. kom. 0-602 506 120

Teresa
ZABOROWSKA
cert. nr 121


Sopocki Ośrodek Psychoterapii
Sopot, ul. Chrobrego 1 C/2
tel. 058 550 49 10
tel. kom. 0-605 365 844

Joanna
ZGUD
superwizor
nr cert.
69


Praktyka prywatna
Kraków
tel. (12) 633 72 16, 615 16 02
Nowy Targ
tel. (18) 266 22 37
jzgud@poczta.onet.pl

Katarzyna
ŻABIŃSKA-SIKORSKA
nr cert. 108


Praktyka prywatna
Szczecin,
ul. Swarożyca 1A/2
tel. 0-601 79 68 79
katarzynazabinska@wp.pl

Teresa
ŻUCHOWICZ
superwizor
nr cert. 38


Klinika Psych. CM UJ
ul. Kopernika 21 B
31-501 Kraków

tel. (12) 424 87 18 lub 11